Wieczernik Miłosierdzia

Wieczernik Miłosierdzia to wspólnota czcicieli Jezusa Miłosiernego łącząca dwie  idee:

  1. Miłosierdzia Bożego, którego źródeł należy szukać na kartach Pisma świętego oraz w orędziu przekazanym przez s. Faustynę Kowalską;
  2.  wieczernika, nawiązującą do symboliki Wieczernika Jerozolimskiego, miejsca ustanowienia sakramentu Eucharystii, kapłaństwa i pojednania.

Wspólnota związana jest z pallotyńskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie, gdzie od roku 1947 nieprzerwanie szerzony jest kult Bożego Miłosierdzia. Zadaniem członków wspólnoty jest: uwielbiać i wypraszać Miłosierdzie Boże, zaufać Miłosierdziu Bożemu w swoim życiu oraz naśladować Jezusa Miłosiernego poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia. Członkowie spotykają się przynajmniej raz w miesiącu w rodzinach albo przy parafiach. Spotkania prowadzone są według metody wieczernikowej i obejmują modlitwę, dzielenie się Słowem Bożym oraz świadectwem życia. Raz w roku w Dolinie Miłosierdzia odbywa się ogólnopolskie spotkanie w ramach Sympozjum Bożego Miłosierdzia.

Zainteresowani przynależnością do wspólnoty lub pragnących założyć Wieczernik Miłosierdzia w swoim środowisku proszeni są o kontakt z animatorem ruchu ks. dr Mariuszem Marszałkiem SAC (tel. + 48 660 364 052).

Miłosierny Samarytanin

Depresja, kryzys emocjonalny, uzależnienia, samookaleczenia – to tylko niektóre z problemów, z jakimi boryka się współczesny człowiek. By przejść przez nie zwycięsko niejednokrotnie potrzebne jest profesjonalne wsparcie o charakterze duchowym i psychologicznym. Bezcenne okazuje się spotkanie i rozmowa z kompetentną osobą. Stąd przy Sekretariacie Bożego Miłosierdzia powstaje centrum „Miłosierny Samarytanin”, którego celem jest towarzyszenie współczesnemu człowiekowi na drodze do siebie i do Boga.

W chwili obecnej oferowana jest pomoc w postaci rozmowy duchowej z kapłanem lub osobą konsekrowaną oraz wstępna analiza osobowości z ewentualnym wskazaniem kierunku dalszej pracy. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy, jak i gotowe do współpracy (psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy) proszone są o kontakt z Sekretariatem pod nr. tel. +48 660 364 052.

Via Misericordia

Projekt Via Misericordia ma na celu wyznaczenie oraz popularyzację szlaku Bożego Miłosierdzia obejmującego miejsca związane z życiem Apostołów Bożego Miłosierdzia – św. Faustyny Kowalskiej, bł. ks. Michała Sopoćki oraz sł. B. Heleny Majewskiej. W założeniu trasa ma łączyć cztery główne ośrodki kultu Bożego Miłosierdzia: Wilno, Białystok, Kraków i Dolinę Miłosierdzia w Częstochowie.

Bliższe informacje już wkrótce na stronie: www.viamisericordia.com

Zainteresowanych włączeniem się w inicjatywę prosimy o kontakt z ks. MariuszemMarszałkiem SAC pod nr. tel. +48 660 364 052.