O nas

Sekretariat ds. Bożego Miłosierdzia to agenda prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni). Jej celem jest: animowanie, wspieranie i dynamizowanie apostolstwa miłosierdzia Bożego. Powyższy cel realizowany jest poprzez: organizację sympozjów i kongresów miłosierdzia Bożego, głoszenie rekolekcji, koordynowanie inicjatyw duszpasterskich związanych z kultem miłosierdzia Bożego, przygotowanie i udostępnianie rzetelnych informacji na temat historii kultu oraz podejmowanie dzieł charytatywnych zgodnych ze znakami czasu. Siedziba Sekretariatu mieści się w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie.